Singapore

 • Burnaby Solutions Pte Ltd
  66 Tannery Lane #03-02 Sindo Building Singapore 347805
 • Tel: +65 6848 1345 | Fax: +65 6684 8417
 • Contact Person:
  John Chua (Singapore 新加坡, Beijing 北京 & Shanghai 上海),
  Peter Tang (Guangzhou 广州)
  enquiry@burnaby-solutions.com (Singapore 新加坡, Beijing 北京 & Shanghai 上海),
  peter@burnaby.com.cn (Guangzhou 广州)

Enquiry Form

China (中国)

Burnaby Solutions China - Beijing & Shanghai (北京 & 上海)
318, Beiqingyuan Building, No.2 Zuojiazhuang
Beili. Chaoyang District, Beijing, 100028 P.R.C
Tel: +86 21 80245881
Email: enquiry@burnaby-solutions.com
Burnaby Solutions China - Guangzhou (广州)
No. 404, Tower 4-6 Lujiangxijie Xinggangxilu,
Haizhu District, Guangzhou, P. R. China
Tel: +86 134 1641 6688
Fax: +86 20 3401 7093
Email: peter@burnaby.com.cn